ПРОГРАММА ПАРТИИ
Украина нуждается в кардинальных изменениях.
Но старая политическая система, система коррупции, лжи и произвола, не хочет и не способна измениться. Необходима консолидация всех ветвей власти.
Здравоохранение
"Наша главная задача сделать нацию здоровой. Увеличить продолжительность жизни"
"Наша главная задача сделать нацию здоровой"
"Наша главная задача сделать нацию здоровой"
Бизнес
Экономика
Ш
Украина нуждается в кардинальных изменениях. Но старая политическая система, система коррупции, лжи и произвола, не хочет и не способна измениться. Необходима консолидация всех ветвей власти.
Вместе с вами транслируем правду и здравый смысл
Делаем страну прозрачной, избавляем ее от старой неэффективной коррумпированной власти и развиваем сообщество лидеров, готовых строить себя и свое окружение
ЕКОНОМІКА
Деолігархізація
Олігархічна система в Україні є одним із головних чинників «застою» та відсталості економіки.
Наша ціль ― унеможливлення впливу олігархів на ухвалення владою рішень.

 • Керівництво державних компаній обираються на прозорих конкурсах і автоматично звільняються у разі недосягнення ключових показників ефективності.
 • Справедлива приватизація нестратегічних державних підприємств ― це єдиний дієвий механізм у капіталістичній економіці, який стимулює державну власність приносити суттєві блага та покращувати добробут.

Дерегуляція
Наразі Україна залишається економічно найменш вільною країною Європи. Ми вважаємо, що для стимулювання росту економіки та вільної конкуренції на ринку, державне втручання в економіку повинне бути мінімальним, зосереджене на захисті людей та їх власності, національній безпеці та наданні обмеженої кількості суспільних благ.

 • Скорочення кількості дозволів, ліцензій та сертифікатів, що дозволить уникнути необгрунтованих та надмірних витрат на адміністративні процедури, уникнути монополізації, позбутися хабарів, які часто платять за своєчасне надання перерахованих типів документів.
 • Вільний рух капіталів для забезпечення комфорту громадян та підняття інвестиційної привабливості держави.
 • Спрощення процедури реєстрації бізнесу; бухгалтерська та податкова звітність мають подаватись в цифровому форматі.
 • Спрощення адміністрування податків для детінізації бізнесу
 • Вільний доступ до державних послуг через смартфон чи центри надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна».

Аграрний секторДержавна підтримка стосується тільки малих та середніх фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств.
Мораторій на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення має бути подовжений до створення інфраструктури ринку землі, а саме:

 • необхідно провести інвентаризацію сільськогосподарських земель;
 • завершити процес розмежування земель державної, комунальної та приватної власності;
 • довести до кінця реформу місцевого самоврядування;
 • забезпечити діяльність фінансово-кредитної системи для підтримки фермерів;
 • завершити формування земельного кадастру;
 • прийняти закон про природно-заповідні і особливо цінні землі;
 • також вилучити з використання деградовані та забруднені землі;
 • знищити корупційну складову в Держгеокадастрі;
 • законодавчо встановити мінімальну ціну на землю.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
Україноцентризм має бути визначальним курсом для України. Ми вважаємо, що Україні не варто захоплюватися вступом в міжнародні організації та блоки, зокрема ми впевнені, що вступ в ЄС, Митний Союз, НАТО чи ОДКБ не є необхідністю.

Підтримка та розвиток відносин з ЄС, виконання умов Угоди про асоціацію з одночасним лобіюванням внесення окремих змін на користь України. Державна комерційна дипломатія має працювати на підтримку та лобіювання вітчизняного бізнесу на всіх закордонних ринках.

Україна може підтримувати співробітництво з будь-якими військовими союзами, але не приєднуватися до жодного з них всупереч власним інтересам.

За активної участі українських спецслужб, а також шляхом юридичного й дипломатичного переслідування корупціонерів та злочинців, ми повинні повернути в казну України незаконно вивезені капітали кримінального походження.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Між громадянином та державою мають бути чесні та відкриті відносини. Для мінімізації маніпуляцій з отриманням зайвих пільг, бази державних реєстрів та державних установ об'єднуються в єдиний повністю електронний прозорий реєстр отримувачів соціальної допомоги. Це дозволить значно спростити процедури її отримання. Соціальна допомога стає адресною, щоб її отримували ті, кому вона дійсно потрібна.

Державна пенсійна система стимулює соціальне утриманство, що особливо небезпечно в суспільствах, де політичні рішення приймаються демократичним волевиявленням. У таких суспільствах державні пенсіонери як згуртована соціальна група зацікавлені у збільшенні поточних пенсійних виплат в обмін на голоси на виборах.

Ми пропонуємо поступово запроваджувати накопичувальну систему пенсійного забезпечення. В майбутньому більшість пенсіонерів зможе жити за рахунок своїх власних накопичень, а не залежати від держави.

Замість традиційних дитячих будинків ми пропонуємо зосередиться на підтримці дитячих будинків сімейного типу, шляхом надання податкових пільг, іпотечного кредитування, тощо.
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
Пріоритетом державної політики в Україні повинно бути здоров'я людей і запобігання захворюванням. Сучасна українська медицина має широко освоювати методи профілактичної медицини, а пропаганда здорового способу життя – одне з пріоритетних завдань системи охорони здоров'я.

Доступна якісна вакцинація для всіх дітей та дорослих дозволить уникнути гострих епідемій та сприятиме здоровому довголіттю.

Ми виступаємо за бюджетну та страхову медицину.
Джерелом коштів, призначених для бюджетної медицини - є прямі податки.
Водночас ми маємо запровадити систему медичного страхування і вводити досвід європейських країн, де успішно реалізовується практики сумісництва бюджетної та страхової медицини водночас.

Ми пропонуємо:
 • прийняти нормативні документи щодо визначення гарантованого державою рівня безоплатної медичної допомоги – повний вичерпний перелік гарантованого обсягу медичних послуг та їх вартості, який має забезпечувати та фінансувати держава на 100%;
 • створити систему забезпечення якості медичної допомоги на основі стандартів медичних технологій, атестації медичних працівників, ліцензування і акредитації медичних установ.
ОСВІТА
Ми пропонуємо збільшення кількості шкіл за рахунок приватного сектору. Таким чином розвантажуватиметься мережа державних шкіл, що в результаті дозволить зменшити середню кількість учнів, а також погодинне аудиторне навантаження на одного вчителя, адже це є одним з головних показників якості шкільного викладання.

Вертикаль обласних та районних освітніх адміністрацій потрібно скасувати.

Шкільним закладам варто надати більше автономії в частині кадрового забезпечення та господарської діяльності

Існуюча сьогодні система державного замовлення у ВНЗ викликає багато нарікань. Зокрема, бюджетні місця між ВНЗ розподіляються непрозоро. Також не працює «відсікання» найслабших студентів під час навчання, університети тримають студентів із останніх можливостей, бо не хочуть втрачати кошти.

Ми пропонуємо змінити існуючу модель системою індивідуальних грантів за принципом «гроші йдуть за студентом». Ціна гранту – успішне навчання протягом семестру. Такий принцип дозволить «відсікати» студентів з низькою успішністю.
Завдяки системі індивідуальних грантів через декілька наборів університети, які не будуть користуватися популярністю серед абітурієнтів, просто зникнуть.

Важливою складовою реформування сфери вищої освіти має стати процес оптимізації мережі ВНЗ країни. Проблема полягає не в тому, що в Україні існує велика кількість вищих навчальних закладів, зокрема університетів, а в тому, що значна частина цих закладів не відповідає своїй акредитації. Переважна більшість українських університетів є, в кращому випадку, вищими професійними школами, які з різною мірою успішності намагаються відповідати статусу університету.

Отже, питання оптимізації мережі ВНЗ не зводиться до питання припинення діяльності окремих ВНЗ, воно передбачає ревізію всієї мережі ВНЗ та тих статусів, які мають сьогодні українські вищі навчальні заклади.
ПРОФЕСІЙНА АРМІЯ
Наша партія виступає за професійну контрактну армію, що складатиме основу Збройних Сил України. Ми виступаємо за впровадження найкращих світових стандартів у армії, а також розширення військової співпраці та навчань із арміями країн світу.

Система грошового забезпечення військовослужбовців застаріла: переважна частина грошового забезпечення військовослужбовця складається з надбавок, які нараховуються непрозоро і залежить від посади, а не звання. Ми пропонуємо змінити дану систему на таке, в якій не менше 70% грошового забезпечення військовослужбовців складатиме оклад за звання та вислугу років. Такі зміни сприятимуть збереженню професійних кадрів у збройних силах, а система надбавок стане спрощеною та визначатиметься у стандартизованих розмірах. Військовослужбовці отримуватимуть гідну заробітну платню.

Ми виступаємо за створення системи територіальної оборони, яка, у разі широкомасштабних військових дій, дозволить швидко мобілізувати достатню кількість солдат.

Поступова модернізація та переоснащення ЗСУ силами вітчизняного реформованого військово-промислового комплексу на базі наукового потенціалу нашої держави та перейнятого досвіду передових країн світу.
ЕКОЛОГІЯ
Ми пропонуємо на загальнодержавному рівні заохочувати громадян переходити на альтернативні джерела енергетики

В системі освіти, починаючи з дошкільних навчальних закладів, ми пропонуємо проводити просвітницьку діяльність:

 • окреслювати стан речей в глобальній екології та в Україні зокрема;
 • навчати правилам роздільного збору побутового сміття;
 • заохочувати мінімізацію продукування сміття, що потребує переробки або не може бути переробленим взагалі.
Держава пропонує пільги підприємствам, які відмовляються від використання пластику.

Встановлення жорсткого регулювання та впровадження системи штрафів для підприємств, які порушують екологічні норми.

Держава створює умови для побудови сучасних сміттєпереробних заводів. Ці заводи включаються до системи тепло- та енергопостачання в цих містах.

В національному масштабі впроваджується практика роздільного збору сміття.

Забруднення навколишнього середовища карається згідно з Кримінальним кодексом

Держава запровадить комплексну національну програму захисту безпритульних тварин в населених пунктах. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з домашніми та безпритульними тваринами буде посилена. «Догхантерство» та подібні ганебні явища, що суперечить усталеним у європейській культурі засадам ставлення до живих істот, буде ліквідовано.
КУЛЬТУРА
 • Оновлення мережі державних і комунальних закладів культури;
 • Удосконалення та модернізація правових структурних и фінансових інструментів підтримки культури;
 • Збереження архітектурної спадщини та культурно-історичного середовища визначається одним із стратегічних напрямків державної політики. Держава забезпечує збереження та відновлення архітектурної спадщини та культурно-історичного середовища шляхом пошуку інвесторів для реставрації історичних пам'ятників за умови збереження відкритого суспільного доступу до них у майбутньому.